Solfångare

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Med en solfångare tar du vara på solenergin genom att producera värme. Solfångare ska inte förväxlas med solceller som genererar elektricitet.

En solfångare ger ett stort bidrag till husets uppvärmning från april till oktober. Solen värmer upp vattnet i solfångaren som sedan alstrar varmvatten och värme till huset.

Måste kombineras med annan värmekälla

Man måste alltid ha en annan värmekälla i kombination med solfångarna, eftersom de inte ger någon värme mitt i vintern. Det går att kombinera med till exempel vedeldning. Solfångarna kan täcka cirka 20-50 procent av värme- och varmvattenbehovet på ett år, beroende på hur stor anläggningen är.

Inget bidrag - men avdrag

Det finns inte längre ekonomiska bidrag för installation av solvärme (däremot för solel), men ROT-avdraget på 30 procent av arbetskostnaden kan nyttjas för detta.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07