Ved- och pelletseldning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Du som eldar med ved eller andra trädbränslen (biobränslen) använder ett förnyelsebart, miljövänligt energislag. Men elda rätt så att det inte orsakar problem för omgivningen.

Biobränslen är främst ved, pellets och flis. Att elda biobränslen är koldioxidneutralt, vilket innebär att den koldioxid som frigörs vid förbränning binds upp i nästa generation träd. Alla biobränslen kan med fördel kombineras med solvärme.

Ved

Vedeldning är den billigaste formen av uppvärmning oavsett om du äger skogen själv eller om du köper färdigkluven ved. Vedeldning är den mest miljövänliga uppvärmningsformen om den sker på rätt sätt. Det handlar om att ha rätt temperatur och rätt mängd luft i pannan för att få fullständig förbränning. Dessutom ska veden vara torr och pannan miljögodkänd.

Vid vedeldning bör man ha en ackumulatortank för att få ett smidigt system. Har man ett ordentligt dimensionerat system – en panna med stor effekt och en stor och välisolerad ackumulatortank – ska det räcka att elda en gång om dagen även den kallaste tiden på året. Vedeldning går dock inte att automatisera och kräver alltid en viss arbetsinsats. I kombination med solvärme kan man slippa att elda i princip från maj till augusti. Solen ger också värmetillskott hela våren och hösten.

Risker med vedeldning

Men det finns också risker med vedeldning. Felaktig eldning och undermåliga vedpannor och kaminer ger miljöfarliga utsläpp (bland annat cancerframkallande ämnen) och otrivsel i omgivningen. Miljöenheten får då och då klagomål avseende vedeldning som orsakar olägenhet för grannarna.

Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand tala med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten.

Tips för vedeldning

  • Se till att veden är ordentligt torr. Den ska ha huggits, kluvits och sedan legat på torkning under tak minst en vår- och sommarsäsong innan den används. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren.
  • Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda i stället många små brasor med full effekt.
  • Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved.
  • Komplettera pannan med ackumulatortank. Nya så kallade miljögodkända pannor kräver ackumulatortank för att förbränningen ska bli den utlovade. Gamla pannor eldas också bättre, med minskade utsläppsmängder, om ackumulatortank ansluts. Med ackumulatortank kan vedeldningen kompletteras med solfångare.

Pellets

Pellets är förädlat träbränsle. Träflis mals till ett pulver, pressas ihop och torkas, och får därigenom ett högre energiinnehåll är ved. Pellets måste förvaras fuktfritt. Pellets matas in i pannan automatiskt med en skruv från ett större eller mindre förråd.

Man kan köpa pellets på småsäck, storsäck och bulk. Småsäckar innebär en hel del bärande för att fylla på det lilla förrådet. Bulk betyder att en lastbil kommer och blåser in pelletsen i ett stort förråd, ju fler ton samtidigt desto billigare. Förrådet kan fyllas någon gång per år ifall det är rejält tilltaget, vilket gör det till det smidigaste sättet att elda pellets.

Om man sedan skaffar en modern pelletspanna som sotar sig själv och har en stor asklåda så är det en mycket bekväm form av biobränsleeldning. En bra förbränning och hög verkningsgrad ger så lite aska att den bara behöver tömmas någon gång per år. Man kan konvertera en gammal oljepanna med en pelletsbrännare, men det ger sämre verkningsgrad och obekvämare hantering än en ny pelletspanna. Pellets kräver inte ackumulatortank men det är en fördel att ha en.

Flis

Flis är i princip ved sönderhackad i småbitar. Flis är lite dyrare än ved men billigare än pellets. Det kan sköta sig själv med automatisk matning från förråd till panna men tar större plats än pellets.

Installera kamin

Om du ska installera en kamin eller liknande behöver du lämna in en anmälan om installation av eldstad till byggenheten.

Mer information

På Naturvårdsverkets webbplats kan du ladda ner broschyren "Elda rätt".

Naturvårdsverkets webbplats

Sidan uppdaterad: 2020-06-11