Badvatten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bad

Sommartid tar miljöenheten vattenprov på ett antal strandbad i kommunen. Miljöenheten bedriver även tillsyn på bassängbad.

Strandbad

Under badsäsongen, juni-augusti tar miljöenheten vattenprover på de strandbad som är mest besökta. Resultat från provtagningen samt allmän information om strandbad finns på webbsidan Badplatsen. Provresultaten läggs in 1-2 veckor efter provtagningstillfället.

Webbsidan Badplatsen

Om du vill analysera badvatten från någon annan plats kan du anlita ett ackrediterat laboratorium. Samråd gärna med miljöenheten innan.

Läs mer om badplatserna i kommunen

Bassängbad

Miljöenheten bedriver tillsyn på bassängbad, och utför till exempel stickprovskontroller av badvattenkvaliteten. Den dagliga tillsynen ska dock ske inom ramen för verksamhetsutövarens obligatoriska egenkontroll. Då kontrolleras till exempel att tillräcklig desinfektion av vattnet sker. Det är också verksamhetsutövarens ansvar att ta prover på badvattnet. 

Om du upplever problem med badvattnet eller har andra synpunkter bör du i första hand ta upp det med verksamhetsutövaren. Hjälper inte det kan du kontakta miljöenheten.

Information om krav på badvattenkvalitet, skötsel av bassängbad med mera finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om bassängbad

Sidan uppdaterad: 2023-01-12