Buller

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Buller kan upplevas mycket störande och orsaka hälsoproblem. Det kan orsakas av trafik, industrier, men även komma från till exempel ventilation.

Höga ljudnivåer kan ge upphov till tillfälliga eller permanenta hörselskador. Men även lägre ljudnivåer i vardagen kan påverka oss negativt genom att vi blir trötta och får koncentrationssvårigheter eller störd sömn.

Buller i bostaden

Om du störs av grannarna och bor i en hyres- eller bostadsrätt ska du i första hand kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Bullrar det från fasta installationer i ett bostadshus, till exempel från en hiss eller ventilationsaggregat vänder du dig också till fastighetsägaren eller styrelsen. Om du inte tycker att du får hjälp där, kontaktar du kommunens miljöenhet.

Så hanterar vi klagomål

Kommunen kan agera om du misstänker att ljudnivån är skadligt hög i någon offentlig lokal, till exempel ett gym, diskotek eller restaurang.

När vi får in klagomål skriver vi till verksamhetsutövaren och ber om en redovisning av vad som gjorts eller planerar att göras för att åtgärda problemet. Det är alltid den som är ansvarig för störningskällan som är skyldig att vidta åtgärder.

Mätning av buller

Miljöenheten kan inte hjälpa till med bullermätning utan vi hänvisar till de konsulter som finns, sök på internet eller i Gula sidorna i telefonkatalogen. Istället för bullermätning, som kan vara komplicerad att utföra, kan man använda dataprogram som beräknar bullerutbredningen.

Sidan uppdaterad: 2022-04-21