Luften utomhus

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Luftkvaliteten i Leksand är i huvudsak god. Det som påverkar luftkvaliteten är främst trafik och förbränning.

Mätningar görs i centrala Leksand med några års mellanrum genom Dalarnas luftvårdsförbund som är en samverkansorganisation mellan länets kommuner, länsstyrelse och större industrier. Senaste mätomgången, vintern 2009/2010, visade att halten kvävedioxid (NOx) klarar det miljömål som satts upp. Halten av bensen närmar sig miljömålet, men klarar miljökvalitetsnormen. 

Vill du läsa mer om luftkvaliteten kan du besöka Luftvårdsförbundets eller länsstyrelsens hemsidor. Där kan du också se resultaten från de senaste mätningarna.

Tomgångskörning

För att minska utsläppen av luftföroreningar från trafiken finns det i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna ett förbud mot tomgångskörning i mer än 1 minut.

Sidan uppdaterad: 2022-04-21