Olägenhet och störning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Om du upplever olägenhet eller störning från något i omgivningen bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen. Hjälper inte det kan miljöenheten utreda frågan.

Exempel på störningar kan vara rök från vedeldning, buller och dålig ventilation.

Om du utsätts för olägenhet bör du i första hand prata med den som orsakar störningen. Om olägenheten kommer från din bostad som du hyr bör du tala med hyresvärden. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten som då hanterar detta som ett klagomålsärende.

Lämna klagomål

Vill du lämna ett klagomål underlättar det vår handläggning om du inte är anonym. Vi kan då återkoppla eller be om ytterligare information för att kunna utreda klagomålet.

För att kunna utreda klagomålet vill vi normalt att följande uppgifter redovisas:

  • Vem klagomålet riktar sig mot.
  • Adress eller plats där störningen sker.
  • Vad störs du av? Beskriv vad det är, omfattning, hur ofta och hur länge. Anteckna gärna till exempel tidpunkter för störningen.
  • Bilder kan vara till hjälp.
  • Redogör för om du varit i kontakt med den som du anser orsaka störningen.

Klagomålet utreds

Miljöenheten kontaktar den klagomålet riktar sig mot och informerar om ärendet. Handläggaren gör sedan en bedömning om det är en olägenhet i miljöbalkens mening. Vid behov kan vi ställa krav på åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Om vi istället bedömer klagomålet som obefogat beslutar vi om att avskriva ärendet. Om du har lämnat kontaktuppgifter kan vi återkoppla till dig och du får möjlighet att överklaga beslutet.

Sidan uppdaterad: 2022-03-10