Bekämpningsmedel

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kemiska bekämpningsmedel är skadliga för miljön. För att minska risken för skador på människor och miljö finns det regler som gäller hantering av bekämpningsmedel.

För att ett bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KEMI). Bekämpningsmedelsregistret på KEMI's webbplats innehåller uppgifter om godkända bekämpningsmedelspreparat i Sverige samt upplysning om vilket ändamål de är godkända för. 

Bekämpningsmedlen är indelade i tre klasser, 1, 2 och 3-medel, där klass 1 och 2 endast får användas för yrkesmässigt bruk medan klass 3 även får användas av privatpersoner.

För yrkesmässigt bruk krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten.

Använd så lite som möjligt!

Tänk på att kemiska bekämpningsmedel, till exempel insektsspray, inte bara dödar de insekter du vill ha bort utan även nyttiga och bra organismer. Det är därför viktigt att användningen av farliga bekämpningsmedel minskar och i många fall behövs inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta. 

En bra metod att ta bort ogräs är att bränna det med en gasollåga. Vill man bli av med bladlöss kan man bespruta växterna med såpvatten.

Mer information

Mer information om regler gällande bekämpningsmedel finns på Kemikalieinspektionens webbplats. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om spridning av bekämpningsmedel, miljöeffekter med mera.

Kemikalieinspektionens webbplats

Naturvårdsverkets webbplats

Sidan uppdaterad: 2023-02-07