Livsmedel

Det är viktigt att hantera livsmedel på rätt sätt för att undvika att bli sjuk av maten. Miljöenheten sköter kontrollen av livsmedelsverksamheter, som till exempel butiker och restauranger, i kommunen.