Tipsa om misstänkt fusk med livsmedel

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tipsa miljöenheten om misstänkt fusk med livsmedel

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

  • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
  • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
  • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
  • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Om du misstänker fusk med livsmedel i en verksamhet kan du tipsa miljöenheten genom att fylla i formuläret. Vill du inte använda formuläret kan du istället kontakta miljöenheten via kundtjänst, 0247-800 00 eller miljoenheten(at)leksand.se.

Miljöenheten tar emot och utreder klagomål på livsmedel och/eller livsmedelsverksamheter. Försök att vara så konkret och tydlig som du kan. Då blir det lättare för oss att utreda ärendet. Om ditt ärende avser en specifik livsmedelsprodukt behöver vi uppgifter om följande:

  • produktens namn,
  • produktens tillverkare, förpackare eller importör,
  • bäst före-datum eller sista förbrukningsdag,
  • produktens batchnummer eller lotnummer.

Sidan uppdaterad: 2022-08-22