Mångfald i din närmiljö

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rosa blommor och ett bi.

Här får du några tips hur du kan gynna mångfalden i din trädgård och närmaste omgivningar. Till glädje för många arter, exempelvis fjärilar, bin och igelkottar.

Låt gräsmattan blomma

En gräsmatta där man lämnar oklippta partier och det istället kommer upp blommor är en mycket god gärning för många arter. Kanske omvandla stora delar av gräsmattan till blomsteräng - insekterna kommer att älska det! Fungerar inte något ovan så kanske man kan ställa klipphöjden så vitklövern får blomma alternativt klipper man olika delar av gräsmattan vid olika tider = vitklöver och andra låga växter blommar någonstans. Varför detta "omak"?  Jo för att vi är beroende av pollinerande insekter för att vi ska få mat.

Odla örter 

Genom att odla specifika örter kan du locka många humlor, bin och fjärilar till din trädgård.  Timjan, mynta, salvia och lavendel lockar bin och fjärilar. Blåklockor och olika ärtväxter är intressanta för humlor och bin. Bina kommer i gengäld att pollinera bärbuskar och fruktträd i din trädgård.

Plantera buskar och träd med bär

Inför vintern vill fåglarna gärna äta upp sig på bär. Skapa "matbord" för fåglarna genom att plantera rönn, hagtorn, nypon och andra buskar med bär som dessutom är vackra för ögat. Låt överblommade växter med frön stå kvar till glädje för fåglarna.

Bygga insekts- och fågelholkar

Du kan enkelt bygga hus åt fåglar, humlor och bin. Genom att bunta ihop några bamburör eller något liknande kan du skapa ett hem för insekterna. Läs mer om hur du gör på naturskyddsföreningens sida.

Fåglarna blir tacksamma om det finns färdiga bon att bara flytta in i. Köp en holk, eller snickra ihop en själv. 

Spara sälgen och andra viden

På våren är sälgen och andra viden först ut med att blomma. Ingen svensk växt utgör föda och boplats åt så många olika insektsarter som sälgen och andra videväxter. Cirka 180 fjärilsarter har sin larvutveckling i sälgen. Minst 75 skalbaggsarter lever av bladen, blommorna och knopparna. Bin, humlor och fjärilar lever av pollen och nektar som produceras av sälgen och mer än 200 insektsarter lever i den döda veden eller barken som i sin tur utgör ett matbord åt många fågelarter.

Spara sälgen både levande som död. Då gynnar du insekterna och fåglarna och dessutom berikar du din trädgård. Låt en sälg få pryda din trädgård, blir den stor och skräpig så beskär den.

Spara ris- och lövhögar

På hösten letar igelkottarna efter ris- och lövhögar för att övervintra. Spara mindre ris- och lövhögar till våren. Men kom ihåg att du inte ska elda upp löv- och rishögarna innan igelkotten har hunnit ut.

Trädfällning

Har du ett stort träd i din trädgård som behöver vård eller behövs tas ner? Kontakta då ett trädfällningsföretag eller en arborist, de är specialiserade på trädvård och du får hjälp.

Gamla träd är ofta skyddsvärda. Länsstyrelsen Dalarna har gett ut råd och tips om hur skyddsvärda träd i kulturlandskapet ska kunna bevaras.

Varning för växter som sprider sig snabbt

Varning för de växter som sprider sig alltför lätt i din trädgård! Lupinerna och andra invasiva växter som jättebalsamin, jätteloka och parkslide ska man akta sig för men det finns anledning att tänka till inför andra växter också. Artdatabanken har gjort en riskklassning som kan vara värdefullt att ta del av.

De invasiva arterna som till exempel lupiner konkurrerar ut det mesta om de får chansen. Våra traditionella ängsväxter har inte en chans mot de storväxta lupinerna. Lupiner är inte bara bra för insekterna heller. Fjärilar och andra insekter är ofta knutna till en eller ett par arter. Det är en anpassning som bygger på instinkt och har utvecklats under mycket lång tid. Lupiner känner de inte igen och blir därför inte intresserade av nektarn eller att lägga ägg där.

På det hela taget så bidrar lupinernas och andra invasiva växters expansion till en artfattigare värld. Så här kan vi alla vara naturvårdare genom att hålla dem i vår närhet.

Läs mer om invasiva arter

Sidan uppdaterad: 2022-04-21