Vattenkvalitet

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här kan du läsa om vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

I Leksands kommun finns det många sjöar och vattendrag. Vattenkvaliteten är i huvudsak god. Enligt EU's ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster ha god status senast 2015.

Badvatten

Sommartid tar miljöenheten vattenprov på ett antal strandbad i kommunen. Miljöenheten bedriver även tillsyn på bassängbad.

Klicka här för att läsa mer om badvatten samt ta del av provresultat.

Hög kvicksilverhalt

Enligt Vattendirektivet har en större del av Sveriges sjöar ej god status beroende på för höga kvicksilverhalter. Detta beror bland annat på försurningen som har lakat ur kvicksilver från skogsmarken. Det är främst i västra Leksand som många sjöar och vattendrag är påverkade av försurningen. Leksands kommun i samarbete med bland andra länsstyrelsen utför därför kalkning av ett antal sjöar och vattendrag.

Övergödning

Övergödning är inget stort problem i kommunen. Däremot kan enskilda sjöar och mindre vattendrag bli övergödda på grund av påverkan från jordbruk och enskilda avlopp.

Provtagning i sjöar och vattendrag

Recipientprovtagning i sjöar och vattendrag utförs främst genom länsstyrelsens miljöövervakning, men även genom Dalälvens vattenvårdsförening.

Klicka här för att läsa mer hos Dalälvens vattenvårdsförening.

Mer information i VISS

Information om de olika vattenförekomsterna och deras status hittar du i VISS (Vatteninformationsystem Sverige), som är en databas med en karta som täcker alla större sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten.

Klicka här för att läsa mer om VISS.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07