Leksands naturvårdsfond

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Blå blåsippor i närbild.

Ge en minnesgåva till Leksands naturfond

Vi/jag vill hedra:

Kontaktuppgifter (obligatoriska):

Val av minnesblad

Minnesblad

Du kan välja två alternativ:

  • Att fonden förmedlar minnesbladet till en person, en begravningsbyrå eller liknande
  • Att själv skriva ut, fylla i och lämna över minnesbladet. Minnesblad för egen utskrift hittar du längst ner på denna sida.
Minnesblad leverans
Val av minnesblad:

Vart ska minnesbladet skickas?

Minnesbladet skickas med A-post inom 1-3 arbetsdagar efter beställning.

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

  • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
  • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
  • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
  • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Leksands kommun behandlar dina personuppgifter vid handläggning av ditt ärende. Dina personuppgifter kommer inte att delas med andra organisationer. Dina personuppgifter kommer att gallras vid inaktualitet. Leksands kommunstyrelse är ansvarig för behandlingen.

Leksands naturvårdsfond startades år 1990 med uppgift att verka för skydd av värdefull natur i Leksands kommun. Du kan ge en gåva till fonden till minne av en närstående.

Genom åren har flera områden kunnat skyddas som naturreservat med stöd av naturvårdsfonden: Djupbäcka, FjällbergetKliberg och Stora granen. Kommunens naturvårdsplan är vägledande för arbetet som främst består av markinköp, markbyten och stöd till olika typer av vård eller restaureringsåtgärder i skyddsvärda naturmiljöer.

Fonden deltar i eller anordnar olika typer av aktiviteter för att uppmärksamma naturen i Leksand och för att samla in pengar.

Aktiviteter

Vi försöker genomföra några aktiviteter per år och har genom åren främst ordnat artkurser och vandringar. 

Ge en gåva till stöd för naturen i Leksand

Fondens bankgiro 5064-9425                                                  

eller Swish 123 288 88 57        

Minnesgåva

Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående. Gåvan är ett bidrag till stöd för naturen i Leksand. När du betalat in på ovanstående bankgiro kan du välja och beställa minnesblad genom att fylla i webformuläret överst på denna sida.

Fondens styrelse

Kommunfullmäktige utser en styrelse som har att verka i enlighet med fondens intentioner. Styrelsen består av sju personer. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande i Leksands kommun är fondens ordförande medan kommunekologen är dess sekreterare. Därutöver utses representanter från bland annat Skogsstyrelsen och den ideella naturvården i Leksands kommun.

Sidan uppdaterad: 2023-01-30