Våra miljö- och klimatmål

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommun har egna miljömål som består av tre delar – en miljöplan, en naturvårdsplan och en energi- och klimatplan.

I mars 2011 antogs kommunens miljöpolicy och i november 2012 antogs de lokala miljömålen som visar hur kommunen ska bidra till en hållbar utveckling. Målen består av tre delar – en energi- och klimatplan, en miljöplan och en naturvårdsplan.

I miljömålen finns åtgärder som ska utföras i den kommunala verksamheten och åtgärder som riktar sig till hela kommunens geografiska område. Åtgärderna skulle utföras under tiden 2012-2020. I miljömålen finns också tips på hur du som Leksandsbo kan hjälpa till med miljömålsarbetet.

Med riksdagsbeslut som grund

Miljömålens tre planer grundar sig på de 16 miljökvalitetsmål som fastslagits av Sveriges riksdag. Syftet med miljöarbetet är att till nästa generation (år 2020) kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

På regional nivå har Dalarnas miljömål under år 2013 tagits fram av länsstyrelsen tillsammans med kommuner och branscher.

Tillstånd, prövning och tillsyn

Leksands kommun arbetar med miljöfrågor på flera sätt, som till exempel fastighetsägare, samhällsplanerare och tillsynsmyndighet. Miljöenheten bedriver prövning och tillsyn med stöd av miljöbalken.

Om du har ett företag och söker information om tillstånd som gäller miljö kan du läsa mer på sidan Tillstånd, regler och tillsyn.

Tillstånd, regler och tillsyn

Sidan uppdaterad: 2022-09-22