Dagvatten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. I vissa fall är det anslutet till avloppsnätet, medan det i andra fall leds till ett separat dagvattennät eller omhändertas lokalt.

Dagvattnet kan innehålla en mängd olika föroreningar som till exempel kommer från trafiken. Eftersom dagvattnet normalt inte renas är det viktigt att tänka på att inte släppa ut kemikalier till dagvattnet. Undvik till exempel att tvätta bilen på gatan utan välj istället att tvätta den i en fordonstvätt som renar tvättvattnet.

Inget dagvatten till avloppet

I delar av Leksand finns ett separat dagvattennät som mynnar direkt i till exempel Österdalälven. Det förekommer också att fastigheter har dagvattnet anslutet till avloppsnätet. Det orsakar dock stor belastning på avloppsreningsverken. Därför arbetar Dala vatten och avfall AB aktivt med att motivera fastighetsägare att koppla bort stuprören från avloppsledningen genom att ett bidrag betalas ut för åtgärder. Det är inte tillåtet att koppla på dagvatten till avloppsnätet där det går att ordna lokalt eller det finns ett separat dagvattennät. Läs mer på Dala vatten och avfalls hemsida.

Man strävar ofta efter att omhänderta dagvattnet så nära källan som möjligt, så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Kommunstyrelsen antog den 3 oktober 2022 en dagvattenstrategi § 134. Se nedan för fullständigt dokument.

Dagvattenstrategi antagen 2022-10-03 KS §134.pdf

Sidan uppdaterad: 2023-02-01