Eget dricksvatten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Utanför tätorterna har många egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn. Läs om vad du bör tänka på om du har en egen vattentäkt.

Ofta håller dricksvattnet i enskilda brunnar god kvalitet men i otäta brunnar kan ytvatten med högt bakterieinnehåll läcka in. Även problem med höga metallhalter kan förekomma. Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i enskilda brunnar, men miljöenheten kan ge råd.

Anläggande av brunn

Det krävs inget tillstånd för att borra dricksvattenbrunn för ett enskilt hushåll. Om brunnen ska försörja fler än två hushåll är det däremot klassat som vattenverksamhet och kan behöva anmälas till Länsstyrelsen Dalarna.

Länsstyrelsen Dalarna

Vid grävning eller borrning för vattentäkt är det viktigt att lokalisering sker till lämplig plats, till exempel på tillräckligt avstånd från avloppsanläggning, värmepump, djurhagar och andra möjliga föroreningskällor. Vid borrning bör du anlita en certifierad brunnsborrare. För råd vid anläggande eller skötsel av brunn, läs mer på Livsmedelsverkets och Sveriges geologiska undersöknings (SGU) webbplatser.

Provtagning

Provtagning av dricksvatten bör göras regelbundet. Vid anmärkning på vattenkvaliteten bör åtgärder vidtas snarast.

Miljöenheten tillhandahåller inte längre provflaskor utan beställning görs direkt hos ett ackrediterat laboratorium. Markera gärna Leksands kommun som kopiemottagare på följesedeln.

Har du frågor om ditt dricksvatten och om provtagning kan du kontakta miljöenheten.

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Du kan nu registrera din brunn i brunnsarkivet hos Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Några fördelar med det är att 

  • andra som vill borra efter vatten eller värme har större möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • kommunen kan se din brunn i samband med detaljplaner eller andra förändringar som skulle kunna påverka brunnen.
  • räddningstjänsten har större chans att kunna skydda din brunn vid en miljöolycka.

Klicka här för att registrera din brunn hos SGU.

Mer information

Mer information om dricksvatten finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverkets information om egen brunn

Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) information om dricksvatten

Sidan uppdaterad: 2023-02-01