Gemensamt dricksvatten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Många byar har ordnat vattenförsörjningen gemensamt genom en vattenledningsförening eller annan form av samfällighet, vilket kan vara en fördel jämfört med om alla fastigheter har både egen brunn och avlopp.

Det är ofta en fördel med gemensamma vattenanläggningar eftersom längre avstånd till avlopp och andra tänkbara föroreningskällor kan hållas och det kan bedrivas en bättre kontroll av vattenkvaliteten.

Gemensamma vattentäkter för mer än 50 personer, som distribuerar mer än 10 m3 (kubikmeter) per dygn eller vattentäkter som försörjer en livsmedelsverksamhet omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Miljöenheten har tillsyn på gemensamma vattentäkter. Vi kontrollerar till exempel den egenkontroll som ska bedrivas.

Provtagning och tillsyn

Provtagning ska göras regelbundet. Vid anmärkning på vattenkvaliteten bör åtgärder vidtas snarast. Det är vattenledningsföreningen som är ansvarig för anläggningen.

Miljöenheten tillhandahåller inte längre provflaskor utan beställning görs direkt hos ett ackrediterat laboratorium. Vattenledningsföreningar kan beställa ett abonnemang så skickas färdiga provväskor och flaskor från laboratoriet. 

Miljöenheten har dock fortfarande ansvar för att kontrollera att vattenledningsföreningen sköter sin egenkontroll och utför provtagning enligt gällande föreskrifter.

Kontakta miljöenheten om ni har frågor om provtagning eller annat relaterat till vattenförsörjningen.

Sidan uppdaterad: 2020-12-09