Kommunalt avlopp

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

De flesta hushåll i Leksands kommun är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, VA-nätet. Har du frågor om avloppet kontaktar du det kommunala bolaget Dala vatten och avfall AB.

Dala vatten och avfall AB sköter VA-verksamheten i kommunen. Bolaget ägs gemensamt av Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbros kommuner.

Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp, till exempel om anslutning, taxor och avgifter, kontaktar du Dala vatten och avfall.

Kommunen har fyra kommunala vattenverk och fem kommunala avloppsreningsverk. Kommunens miljöenhet kontrollerar hur vattenreningsverken och avloppsreningsverken sköts, bland annat genom att granska miljörapporter och verksamhetens egenkontroll.

Sidan uppdaterad: 2021-12-08