Kommunalt dricksvatten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Dala Vatten och avfall AB

Telefon: 0247-441 00

E-postadress:

Dala vatten och avfall AB är det kommunala bolag som ansvarar för produktion och distribution av det kommunala dricksvattnet.

Har du frågor om anslutning, avgifter med mera kontaktar du Dala vatten och avfall AB. Dit vänder du dig också med synpunkter eller klagomål på dricksvattnet som inte är av akut hälsomässig karaktär. Kontakta även miljöenheten om du misstänker att du blir sjuk av dricksvattnet.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet har att göra med innehållet av kalcium och magnesium. Mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp medan hårt vatten kan ge kalkavlagringar. Vid mjukt vatten behövs mindre mängd tvättmedel. Läs doseringsanvisningen på förpackningen.

Det kommunala dricksvattnet är medelhårt i hela kommunen, förutom i Tällberg som har mjukt vatten.

Hårt eller mjukt vatten, Dala vatten och avfall

Vattenskyddsområden

De flesta vattentäkter har fastställda skyddsområden. Bor man inom skyddsområde för vattentäkt finns särskilda föreskrifter och restriktioner när det gäller till exempel jord eller
bergvärmeanläggningar, avlopp, hantering av petroleumprodukter, industriell verksamhet, väghållning, transport av farligt gods, spridning av bekämpningsmedel, gödsling med mera.
Det är viktigt att känna till om man bor inom skyddsområde för vattentäkt och vilka regler som gäller. Är du osäker kan du kontakta miljöenheten eller Dala vatten och avfall AB.

Sidan uppdaterad: 2019-07-09