VA-planering

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

En VA-plan har tagits fram för Leksands kommun. I planen visar kommunen prioriteringen av utbyggnadsområden och hur vatten och avlopp ska hanteras.

Leksands kommun har ett ansvar för att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i kommunen. Planeringen syftar till att på bästa sätt förvalta och utveckla vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Den ska stödja samhällsutvecklingen och medföra att de hälso- och miljökrav som ställs på dricksvatten och avloppshantering kan uppfyllas.

VA-planen togs fram i ett samarbete mellan kommunen och Dala vatten och avfall AB och fastställdes i juni 2016.

Här bygger vi ut vårt VA-nät

De områden som ligger först i tur för utbyggnad av kommunalt VA ligger i områden där nya detaljplaner planeras, eller där det är stort bebyggelsetryck (perioden fram till år 2025). Aktuella områden är bland andra Hjortnäsheden, Sunnanäng, Heden och Styrsjöbo. Först sker utredningar innan utbyggnadsarbeten påbörjas inom några år.

Därefter finns det planer på utbyggnad i bland annat Laknäs-Östanhol.

Områden som är utpekade som tänkbara för kommunal anslutning perioden 2025-2035 är Kullsbjörken, Lima, delar av Hjortnäs samt Ytteråkerö.

Sidan uppdaterad: 2023-02-01