Fridlysta arter

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Mosippa

Många växt- och djurarter har idag svårt att överleva. Sällsynta och utrotningshotade arter kan därför fridlysas.

Fridlysning av en art innebär oftast att den skyddas mot plockning eller dödande och infångande. Artens frön, ägg, rom och bon skyddas också.

Bestämmelser

Bestämmelserna för fridlysning varierar över hela landet. Några arter är i större delen av landet endast fridlysta mot plockning för försäljning medan de är fridlysta mot all slags plockning i vissa län. Läs mer om fridlysta arter på naturvårdsverkets hemsida.

Rapportera in sällsynta arter och miljöer

Om du hittar en rödlistad och utrotningshotad art eller en ovanlig livsmiljö kan du hjälpa till med naturvårdsarbetet genom att rapportera in arten eller platsen till kommunen eller Artportalen.

Sidan uppdaterad: 2022-04-21