Invasiva, främmande arter

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

Öppettider kundtjänst

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Kommunekolog

Åsa Rydell

Telefon: 0247-802 29

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

En blå lupin i närbild, i bakgrunden fler lupiner och en väg där en motorcykel kör.

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald. De orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll - vi är alla betydelsefulla i detta arbete!

Invasiva arter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Vi sprider djur och växter över kontinenterna både avsiktligt och oavsiktligt. I våra trakter är det invasiva växter som vi känner till att vi har bekymmer med. Hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen av växter. Den negativa utvecklingen kan hejdas om vi är fler som blir medvetna om riskerna med vissa arter. Vi behöver lära oss känna igen och veta hur man ska handskas med dem.

De invasiva växter vi känner till som finns i Leksand är:

  • lupin
  • jätteloka
  • jättebalsamin
  • kanadesiskt gullris
  • parkslide

Läs mer om varje växt längre ner.

Omhändertagande av växtavfall

Det är viktigt att göra rätt med växtmaterialet när man bekämpat på olika sätt. Släng inte växtavfallet på komposten då flera av de invasiva växterna har så stor växtkraft att en liten bit av en stjälk kan slå rot.

OBS! Släng inte på någon gammal "bytipp" eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.

Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller köras iväg till en återvinningscentral.

Vid Återvinningscentralen i Limhagen ska växtmaterial från invasiva växter lämnas i säck i brännbart, helst i genomskinlig säck.

Återvinningscentralen i Limhagen, Leksand

Invasiva arter: Så tar du hand om avfallet - en film från Naturvårdsverket.

Ny lagstiftning

Från 1 januari 2019 har markägare ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids. I våra trakter betyder det att man ska ta bort jätteloka och jättebalsamin om man har dem på sin mark. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell lista där förhoppningsvis både kanadensiskt gullris, lupin och parkslide kommer med men i dagsläget finns ingen lag som reglerar dessa arter.

Rapportera och bidra till arbetet

När du finner någon av de invasiva växterna ute i naturen så är det bra om du rapporterar in till någon av följande tjänster:

Du som rapporterar är med och bidrar till arbetet med att komma till rätta med problematiken.

Fem invasiva växter

Sedan några år arbetar Leksands kommun med att stoppa spridningen av lupiner och jätteloka. Nu uppmärksammas även jättebalsamin, kanadesiskt gullris och parkslide. Det här är fem arter som uppmärksammas nationellt och internationellt. Jätteloka och jättebalsamin förekommer på EU:s lista vilket bland annat innebär att det är förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter.

Lupin

Lupinen är spridd över hela kommunen och ett mycket stort hot mot den känsliga ängsfloran. Det går att bekämpa växten på flera olika sätt:

  • Slå av dem, flera gånger under året, under några års tid - då försvinner de.
  • Gräv/dra upp hela plantor med rot. Eller ta ett spett eller korp och bänd upp plantan. Kasta allt som brännbart avfall.
  • Vid grävarbeten av olika slag - var uppmärksam så det inte blir lupinspridningsområde.
  • Plocka stora buketter, sätt de gärna i vas och njut av färgprakten om du vill, men kom ihåg att slänga dem som brännbart avfall. Då sprids inte fröerna på växtplatsen eller i någon kompost.

Parkslide

Parkslide kallas även falsk bambu och växer otroligt snabbt, den kan växa ett par decimeter per dygn. Sprid inte denna växt! Där den etablerat sig bildas efter några år stora täta snår och rötterna går djupt ner i marken. Kapar man av plantorna skickar den ut rotskott långt från ursprunglig växtplats. 

Det kan vara möjligt att bekämpa den med regelbunden slåtter medan den är liten/nyetablerad men då ska det ske var och varannan dag under hela växtsäsongen och under flera år. När man kapar av den fortsätter den komma upp flera meter från ursprungliga växtplatsen i många år. 

Stora täta bestånd måste bekämpas med kombinerade metoder under lång tid. En mycket besvärlig växt som tyvärr finns på många platser i Leksands kommun. 

Hantera växtavfallet som brännbart och transportera i säck. En liten stjälkbit kan slå rot och börja växa.

Närbild på nyuppkomna plator av parkslide

Några dagar gamla plantor som stuckit iväg några meter från ursprungliga växtplatsen. Tredje året med bekämpning.

Sommarbild på bestånd med parkslide

Exempel på parkslide där den bildat bestånd.

Jätteloka

Jätteloka är en stor, kraftig växt med tjock ihålig stjälk som blir 1,5–4 meter hög. Bladen är stora och flikiga. Finns med på EU:s lista över invasiva växter.

Jätteloka sprider mängder av frön som är långlivade i marken. Lokans växtsaft i kombination med solljus ger brännskador så man måste handskas försiktigt med den.

Det bästa är att bekämpa lokan metodiskt genom att ta bort fröställningar kontinuerligt under många år. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som också bör upprepas. Växtavfallet hanteras som brännbart.

Lokan har fått stor spridning på några ställen i Leksand och kommunen driver ett LONA-projekt för att försöka bekämpa lokorna där.

Bild på en vit stor jätteloka med gröna sågade blad.

Exempel på jätteloka

Jättebalsamin

Jättebalsaminen är en snabbväxande ettårig 1,5–2,5 meter hög växt som bildar stora och täta bestånd. Blommar med rosa/vita blommor mitt i sommaren och sprids mycket lätt med mängder av frön.

Spridningen kan förhindras genom att den slås av eller ännu bättre rycks upp  innan blomning. Åtgärden måste sedan upprepas senare under växtsäsongen och några gånger följande år tills det inte finns fler frön som kan gro. Tänk på att inte sprida jorden där den växt och att växtdelar ska hanteras som brännbart.

Stora plantor av jättebalsamin varav några blommar med rosa blommor
Exempel på jättebalsamin
 
 
Kanadensiskt gullris
En växt som sprider sig från trädgårdar och upplagsplatser och som börjar märkas längs vägrenar i Leksands kommun. Har du den i trädgården så se till att den håller sig där och ta gärna bort blommorna innan de vindburna fröerna börjar sprida sig.
 
Kanadensiskt gullris blommar med yviga gula plymer och växer sig hög. Den är en trädgårdsväxt som lätt förvildas längs vägar, vid soptippar, gamla gårdar osv – se till att de inte smiter ut från trädgården.
Kanadesiskt gullris bland överblommade lupiner och tistlar 
 
* Invasiv art = exotisk art, främmande art, introducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar (källa: www.ne.se)

Sidan uppdaterad: 2022-05-13