Storängen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kulturkalaset 2018

I Tällberg finns en av kommunens mest artrika slåtterängar Storängen, eller Stûrängen som det heter på leksandsmål. Sedan ängen restaurerades år 2004 slås och räfsas den varje sommar.

Storängen sträcker sig från majstångsplatsen ner mot Siljan med en utlöpare i norr mot hotell Åkerblads. Övre delen av ängen består av gräsmatta och betesmark, men längre ner i sluttningen ligger slåtterängen omgärdad av gärdsgård. Ängen restaurerades 2004 och har sedan dess slagits varje år. På ängen har en sällsynt mångfald av ovanliga växter, insekter och svampar sitt livsrum. Här finns bland annat växterna vildlin, darrgräs, älväxing samt rödklint.

Lieslåtter och hösilage

Från och med 2016 slås ängen manuellt med lie. Vidare upprättades det år 2017 ett samarbete med Rättviks naturbruksgymnasium där de samlar ihop det nyslagna höet och gör hösilagebalar. Efter slåttern ligger det numera ljusgröna inplastade hosilagebalar runt om på ängen, som djuren vid Limsjön får äta av under vintertid. Här går det gamla och nya hand i hand! 

Sidan uppdaterad: 2019-04-02