Bastberg

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vy från Bastbergs naturresevat

Ett 3,15 hektar stort naturskogsreservat på berget just intill Bastbergs fäbodar. Siljansleden kommer genom fäboden och leder upp genom reservatet.

Naturtyp:

Barrblandskog

Areal:

3,15

Service:

Siljansleden

Förvaltare:

Leksands kommun

Avstånd från Leksand:

9,6 km

I reservatet växer främst barrblandskog på hällmark. Många av tallarna är runt 200 år gamla vilket är ovanligt i skogarna runt omkring. Granarna på hällemarken är senvuxna - det betyder att de växt långsamt - och fulla av hänglavar. Delar av den sydvästvända sluttningen i reservatet har tidigare varit öppen odlingsmark men har planterats med gran för för mer än 60 år sedan. Upplevelsen idag är att man går i skogen men den som har ögonen med sig upptäcker åkerhak och rösen.

Den vackra utsikten som man har över nejden från Bastbergs fäbodar kan man delvis skönja mellan äldre trädstammar i reservatet. Då Siljansleden går genom området är det lätt att ta sig upp i reservatet.

Reservatet beslutades hösten 2019 och har ännu inte utmärkts i fält. Märkning, skyltar och andra anordningar planeras färdigställas under 2020. Leksands naturvårdsfond har finansierat markinlösen och därmed möjliggjort reservatsbildningen. 

Sidan uppdaterad: 2020-02-05