Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Naturvård

En gulsvart talgoxe sitter på en gren.

Vi arbetar strategiskt enligt vår naturvårdsplan och har tillsammans med länsstyrelsen ansvar för naturvården i Leksands kommun. Målet är att gynna den biologiska mångfalden. En annan viktig uppgift är att informera om och göra naturområden tillgängliga.