Naturvård

En gulsvart talgoxe sitter på en gren.

Vi arbetar strategiskt enligt vår naturvårdsplan och har tillsammans med länsstyrelsen ansvar för naturvården i Leksands kommun. Målet är att gynna den biologiska mångfalden. En annan viktig uppgift är att informera om och göra naturområden tillgängliga.