Invasiva, främmande arter

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

måndag 8.00–15.30
tisdag 8.00–15.30
onsdag 8.00–15.30
torsdag 8.00–15.30
fredag 8.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Kommunekolog

Åsa Rydell

Telefon: 0247-802 29

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

En blå lupin i närbild, i bakgrunden fler lupiner och en väg där en motorcykel kör.

Invasiva främmande arter som lupin, jätteloka, jättebalsamin och parkslide är ett stort hot mot biologisk mångfald. De orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll - vi är alla betydelsefulla i detta arbete!

Invasiva växter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Vår hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen. Den negativa utvecklingen kan hejdas om vi är fler som blir medvetna om riskerna med invasiva arter. Vi behöver lära känna igen växterna och veta hur man ska handskas med dem.

De invasiva växter vi känner till som finns i Leksand är:

  • lupin
  • jätteloka
  • jättebalsamin
  • parkslide

Läs mer om varje växt längre ner.

Omhändertagande av växtavfall

Det är viktigt att göra rätt med växtmaterialet när man bekämpat på olika sätt. Släng inte växtavfallet på komposten då flera av de invasiva växterna har så stor växtkraft att en liten bit av en stjälk kan slå rot. OBS! Släng inte på någon gammal "bytipp" eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt är ett brott enligt miljömiljöbalken.

Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller köras iväg till en återvinningscentral.

 

Vid Återvinningscentralen i Limhagen ska växtmaterial från invasiva växter lämnas i säck i brännbart. Tänk på att transportera på ett säkert sätt i säck eller motsvarande så det inte blir spridning längs vägen.

Invasiva arter: Så tar du hand om avfallet - en film från Naturvårdsverket.

Ny lagstiftning

Från 1 januari 2019 har markägare ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids. I våra trakter betyder det att man ska ta bort jätteloka och jättebalsamin om man har dem på sin mark. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell lista där förhoppningsvis både lupin och parkslide kommer med men i dagsläget finns ingen lag som reglerar dessa arter. Både lupin och parkslide är dock mycket besvärliga arter som bör hanteras liknande

Rapportera och bidra till arbetet

När du finner någon av de invasiva växterna ute i naturen så är det bra om du rapporterar in till någon av följande tjänster:

Till Naturvårdsveket kan du fram till den 15 april endast rapportera EU-listade arter, men efter detta datum ska det vara möjligt att även rapportera lupin och parkslide. Du som rapporterar är med och bidrar till arbetet med att komma till rätta med problematiken.

Fyra invasiva växter

Sedan några år arbetar Leksands kommun med att stoppa spridningen av lupiner och jätteloka. Nu uppmärksammas även jättebalsamin och parkslide. Det här är fyra arter som uppmärksammas nationellt och internationellt. Jätteloka och jättebalsamin förekommer på EU:s lista vilket bland annat innebär att det är förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter.

Lupin

Lupinen är spridd över hela kommunen och ett mycket stort hot mot den känsliga ängsfloran. Det går att bekämpa växten på flera olika sätt:

  • Slå av dem, flera gånger under året, under några års tid - då försvinner de.
  • Gräv/dra upp hela plantor med rot. Eller ta ett spett eller korp och bänd upp plantan. Kasta allt som brännbart avfall.
  • Vid grävarbeten av olika slag - var uppmärksam så det inte blir lupinspridningsområde.
  • Plocka stora buketter, sätt de gärna i vas och njut av färgprakten om du vill, men kom ihåg att slänga dem som brännbart avfall. Då sprids inte fröerna på växtplatsen eller i någon kompost.

Parkslide

Parkslide kallas även falsk bambu och växer otroligt snabbt. Där den etablerat sig bildas efter några år stora täta snår. Kapar man av den skickar den ut rotskott långt från ursprunglig växtplats.
Parkslide bildar täta bestånd och har djupgående rötter. Den kan växa ett par decimeter per dygn.

Den är möjlig att bekämpa medan den är liten, men rötterna måste grävas upp. Kapar man bara av den fortsätter den komma upp en bit från växtplatsen i många år och den tar sig iväg långt. En mycket besvärlig växt som ännu inte hunnit smita ut från trädgårdar i så stor utsträckning i Leksands kommun.

Hantera växtavfallet som brännbart och transportera i säck.

Närbild på nyuppkomna plator av parkslide

Sommarbild på bestånd med parkslide

Exempel på parkslide

Jätteloka

Jätteloka är en stor, kraftig växt med tjock ihålig stjälk som blir 1,5–4 meter hög. Bladen är stora och flikiga. Finns med på EU:s lista över invasiva växter.

Jätteloka sprider mängder av frön som är långlivade i marken. Lokans växtsaft i kombination med solljus ger brännskador så man måste handskas försiktigt med den.

Det bästa är att bekämpa lokan metodiskt genom att ta bort fröställningar kontinuerligt under många år. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som också bör upprepas. Växtavfallet hanteras som brännbart.

Lokan har fått stor spridning på några ställen i Leksand och kommunen driver ett LONA-projekt för att försöka bekämpa lokorna där.

Bild på en vit stor jätteloka med gröna sågade blad.

Exempel på jätteloka

Jättebalsamin

Jättebalsaminen är en snabbväxande ettårig 1,5–2,5 meter hög växt som bildar stora och täta bestånd. Blommar med rosa/vita blommor mitt i sommaren och sprids mycket lätt med mängder av frön.

Spridningen kan förhindras genom att den slås av innan blomning. Åtgärden måste sedan upprepas senare under växtsäsongen och några gånger följande år. Tänk på att inte sprida jorden där den växt och att växtdelar ska hanteras som brännbart.

Stora plantor av jättebalsamin varav några blommar med rosa blommor
Exempel på jättebalsamin
 
* Invasiv art = exotisk art, främmande art, introducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosystem som arten koloniserar (källa: www.ne.se)

Sidan uppdaterad: 2019-05-06