Husmossa

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Frostnupen husmossa

Husmossan är en av våra vanligaste växter. Arten finns i nästan hela landet och växer i många skogstyper.

Namnet husmossa härrör från att den tidigare tillsammans med andra vanliga skogsmarksmossor användes för att täta väggar. Att just husmossa ofta användes för detta ändamål beror nog på att den är vanlig i hela landet och för dess förmåga att hantera fukt.

Husmossan är en art som man lätt kan känna igen. Den växer i tydliga våningar, och varje våning motsvarar ett års tillväxt. Detta syns bäst om man tittar på skotten från sidan. Ibland kan man hitta 8-10 våningar på ett skott, speciellt i norr där äldre delar multnar långsammare än i söder.

Sidan uppdaterad: 2019-11-06