Jättebalsamin

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Ett bestånd jättebalsamin i en lövskog
Ett bestånd av jättebalsamin i lövskog.

Vi vill påminna om att det är hög tid att ta bort denna växt om man har den i sin närhet!

Nu blommar den invasiva jättebalsaminen och där den finns sprider den sig i snabb takt genom att producera mängder av frön och bilda täta bestånd. Det är en av de mest problematiska invasiva, främmande arterna i Sverige. Den både upptar platsen och lockar till sig pollinerare, vilket missgynnar de naturligt förekommande växterna och deras frösättning.

Jättebalsaminen är ettårig och gillar fuktig mark och växer gärna längs diken och vattendrag. Den tränger undan inhemska, fleråriga växter och det kan öka risk för erosion vid höst- och vårflod.

Jättebalsamin finns på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.
Positivt är att den är lätt att bekämpa och det är hög tid nu! Ryck upp plantan och gör det innan fröerna börjar spridas. Hela växten ska till brännbart avfall då den kan slå rot från stammen.

Se en film om hur man bekämpar jättebalsamin:

Sidan uppdaterad: 2020-10-20