Klibbal

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Närbild på kottar, klibbal

Vi har två al-arter i Sverige, nordliga gråalen och sydliga klibbalen men båda finns i Dalarna. Klibbalen känner man igen på den grova barken och bladen som är urnupna i toppen.

Alar har rotknölar med kvävefixerande bakterier som kan binda luftens kväve. Därför ser men inga vackert höstfärgade alar – de behöver inte vara rädda om och ”ta tillbaka” näringen utan fäller gröna blad.

Klibbal är det enda av våra svenska lövträd som är anpassad till blöta miljöer och växer ofta i anslutning till öppet vatten. Söderut i landet finns hela klibbalkärr men i våra trakter ser man den främst längs skogssjöarnas stränder. Den sprider sig dels genom stubbskott och dels med vingförsedda frön som mognat i kottarna under hösten. Klibbalen är ett viktigt naturvårdsträd och många arter av insekter, lavar och svampar är helt beroende av klibbalen för att överleva.

Sitt namn har den fått av att bladen är klibbiga. Veden är mjuk och har använts till träskor och möbler.

Sidan uppdaterad: 2020-10-02