Kronhjort

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Red deer in its natural habitat in Denmark

På kvällarna så här års har man goda möjligheter att bekanta sig med den ståtliga kronhjorten.

Sedan många år finns vilda flockar i bland annat Insjön och några veckor varje höst syns ofta djuren på åkrarna och i skogssnåren nära bebyggelsen mellan Insjön och Sätra.

I skymningen kan man se hjordar med 10-15 hindar och kalvar som betar och rör sig över fälten. När mörkret infaller hörs hanarnas monsterlika brunstläten, något som pågår ända fram till gryningen.

Kronhjorten, även kallad kronvilt av jägare, invandrade till Sverige efter den senaste istiden. Arten etablerade sig i södra Sverige, men var nära att utrotas helt under 1800-talet. Under de senaste decennierna har stammen ökat snabbt i både utbredning och numerär. Dagens stam består i huvudsak av kronhjortar med annat ursprung, det är hjortar som avsiktligt eller oavsiktligt har släppts ur hägn eller invandrat från Norge.

Flockarna leds vanligtvis av en äldre hind (hona). Hindarna är väldigt ortstrogna, vilket medför att stammarna kan bli mycket täta inom begränsade områden.

Arten räknades länge till kronans vilt och fick bara jagas av adel och kungahus. Nuförtiden sker jakten främst inom kronhjortsskötselområden. På senare tid har det funnits tre registrerade områden i Leksands kommun – ett som gränsar till vardera Insjön, Djura och Siljansnäs.

Gränsen för hjortens utbredning under de senaste 500 åren stämmer väl överens med gränsen för ortsnamn som börjar på Hjort-, Hjorta-, Hjorte-, Hjärt-, Hjärta-. Men byn Hjortnäs i Leksand ligger långt norr om denna gräns. Det troliga är därför att man måste tillbaka nära 2000 år, ända till slutet av den postglaciala värmeperioden, för att återfinna kronhjortar på näset som då fick namnet Hjortnäs – hjortarnas näs, näset där det finns kronhjortar – ett namn som byn senare tog över och heter sedan dess.

Sidan uppdaterad: 2020-09-25