Mosippa

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Närbild på mosippa.

Mosippan (Pulsatilla vernalis) är en flerårig, mjukt hårig ört som kan bli drygt en decimeter hög.

Blomman är stor och sitter ensam i toppen av stjälken. Mosippan är sällsynt och förekommer sparsamt upp till Jämtland. Den växer på sandiga marker, särskilt i öppen hedtallskog och på ljunghedar. I Sverige är mosippan fridlyst och klassad som starkt hotad (EN) sedan 2015. I Leksand finns ett antal relativt välinventerade lokaler för mosippa. Resultaten från inventeringarna visar på samma tendenser som i övriga landet. Antalet lokaler minskar och utbredningen av arten är mindre på de lokaler där den förekommer. Behovet av åtgärder för att bevara och gynna mosippan är därför stort.

Sidan uppdaterad: 2020-11-26