Revlummer

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Revlummer

En vintergrön lummerväxt som finns i hela landet.

Den trivs i mossiga barrskogar och växer i långa, krypande revor med upprätta skott. Revlummer och släktingen mattlummer är populära som dekorationer då de behåller sin grönska även som torra.

Revlummern sprider sig med sporer som sitter i axlika samlingar i spetsen på de upprätta skotten. Sporpulvret som kallas nikt samlades in i stor skala förr. På den tiden när apoteken själva blandade och beredde sina medikamenter, rullades pillren avslutningsvis i nikt så att de inte skulle suga åt sig fukt och klibba ihop. Nikt användes också direkt för att pudra sårytor och på så vis påskynda läkningen.  Men nikt hade sin betydelse också i mer festliga sammanhang. Det brinner explosionsartat utan rökutveckling vilket utnyttjades till bl a till blixteffekter på teatrarna.

Lummer växer mycket långsamt och tar därför skada av den stora insamling som varit och det är förbjudet att gräva upp den eller plocka för försäljning.

Sidan uppdaterad: 2019-12-10