Tjäder

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Tjädertupp

Vår största skogsfågel som finns i barrskogar i hela landet.

Tuppen och hönan ser helt olika ut, tuppen är mycket större och ger ett svart intryck och hönan är brunspräcklig. Främst märker man nog tjäder när man skrämmer upp dem i skogen, de flyger upp med ett väldigt brakande och förefaller aningen klumpiga. Eller när man hittar den karaktäristiska spillningen.

Spillning från tjäder.

Spillning från tjäder.

Tjädern är storskogens fågel och trivs i blandskog med gott om tall och mossiga blockmarker med fuktstråk. På sommaren äter den främst insekter, blåbär, kråkbär och aspblad men på vintern är det tallbarr som gäller. Midvintertid kan man få syn på en tjäder som äter barr högt upp i en tall.

I mars-april börjar tjäderleken eller spelet. Då samlas tupparna på spelplatser, för det mesta i gammal grov skog, för att göra upp om vem som ska få para sig. I slutet av spelsäsongen, ungefär nu, infaller den så kallade hönveckan när hönorna kommer till spelplatserna. I början av sommaren kläcks kycklingarna och finns det då gott om insekter överlever många kycklingar.

Sidan uppdaterad: 2020-04-30