Torrfura (tall)

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Torrfura

Såhär i älgjaktstider vill vi slå ett slag för torrfuran och att den ska stå kvar på sin plats – inte bli till ved!

Tallen kan bli mycket gammal om den får stå ifred. Livscykel från ett tallfrö som gror tills trädet multnat ner och åter blivit jord är mellan 500-1000 år. Det är en hisnande tidsrymd. Tallen kan i rätt miljö leva och växa kring 500 år och sedan vara ett torrträd nästan lika länge – om vi låter den göra det. Under tiden har en mängd arter sin hemvist i trädet. Den äldsta kända tallen i landet är nu minst 770 år gammal och finns på Hornslandet på Hälsingekusten.

Så tänk på vilken lång ”leveranstid” det är nästa gång du ser en grov torrtall i skogen, en liten förvriden myrtall eller en torr tallstubbe. Den har troligen överlevt flera skogsbränder och kan ha varit ett grönt träd på Gustaf Vasas tid.

Sidan uppdaterad: 2019-10-11