Varglav

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Närbild på varglav på timmervägg

En vackert ärggrön busklav som har sin huvudsakliga förekomst i Dalarna och Härjedalen.

Den lever på gammal, torr, hård tallved i solöppna lägen men den kan även växa på gamla timmerstockar. Man kan om det finns torrfuror hitta den på myrar och i gles tallskog.  I Leksand förekommer den sällsynt kring en del myrar och på byggnader vid fäbodställen.
Varglaven finns med på listan över hotade och sällsynta arter och är fridlyst. Så kom ihåg att torrfuror på myrarna och andra ställen är mycket värdefulla och ska inte eldas upp.

Sidan uppdaterad: 2020-03-12