Sjöar och vattendrag

Här kan du läsa om vattenkvalitet i kommunens sjöar och vattendrag, och om den kalkning som görs.