Se människan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Hon vandrar längs leden Se människan på Åkersön

Åkersön ligger mitt emot Leksands centrum, på andra sidan älven. Den tätortsnära grusade leden är anpassad på flera olika sätt och går i flack terräng. Längs vägen kan, utöver naturen, även konst upplevas.

Längd:

1,5 kilometer

Att uppleva:

Lövskog, konsthändelseplatser, fågelliv

Svårighetsgrad:

Grön

Tillgänglighet:

Grusad led, ramp för synskadade, skyltar som mankan lyssna på, taktil karta

Avstånd från Leksand:

1,8 kilometer

Parkering:

Vid Siljan nära Leksands folkhögskola. man kan även parkera under Leksandsbron vid dykarklubbens lokaler.

Åkersön är ett tätortsnära naturområde med många kvaliteter. Då lövskogen dominerar är fågellivet rikt och en tidig vårmorgon är konserten på topp. Att uppleva vårens olika framsteg på ett lättillgängligt vis är möjligt här. Den grusade leden slingrar sig fram genom lövskogen, förbi Åkerötjärnen och längs med älven. Det finns flera bänkar att sitta och vila på samt för att njuta av naturen eller något av de spännande konstverken.

Tillgänglighet

Utmed vägen finns det läsbara skyltar som även innehåller telefonnummer. Ring gärna telefonnumret på respektive skylt för att få informationen uppläst. Åkersön är lättillgängligt för många där syftet också är att barnvagnar och rullstolar, likväl som gående med eller utan god syn, ska kunna ta sig fram på ett bra vis. Det finns även en svartvit ramp för att underlätta för personer med synnedsättning. 

Lövskogen

I området växer främst lövskog och många träd har blivit gamla och murkna. Gamla och döda träd är mycket värdefulla för exempelvis lavar, svampar och insekter - som sedan blir mat till många olika fåglar. Det kan uppfattas som stökigt med liggande döda träd, men ha i åtanke att de ger liv till många olika arter. 

Konsthändelseplatser

Längs vägen passeras flera platser med konst. Dessa har tillkommit genom ett unikt pilotprojekt som genomfördes åren 2009-2012. Projektet gick ut på att konstintresserade personer med funktionsnedsättning skulle samarbeta och skapa konst tillsammans med etablerade konstnärer. Vid varje plats finns det skyltar med telefonnummer som är möjliga att ringa för att få mer information.

Sidan uppdaterad: 2021-03-01