Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Översiktsplan och detaljplanering

Flygbild över del av Insjön. Tunstaområdet

Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Leksand till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här finner du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering.