Förslag till detaljplan för Åkerö Brofäste, Åkerö 19:4 m.fl.

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar tisdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Granskningstiden för förslaget till detaljplan för Åkerö Brofäste har löpt ut. Kommunen sammanställer nu alla inkomna yttranden i ett Granskningsutlåtande.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. Planförslaget möjliggör byggnader upp till 6 våningar.
Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Aktuellt område

Planområdet är beläget söder om Leksandsbron. Området omges i väst av Järnavägen, i öst av Insjövägen och i söder av villatomter och en öppen gräsyta.

De handlingar som ställts ut i granskningen hittar du under relaterade länkar.  

Sidan uppdaterad: 2019-07-02