Förslag till detaljplan för Leksands Strand

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands strand

Planens syfte är att möjliggöra för fler campingplatser och servicebyggnader.

Området som idag finns angivet som idrott/badanläggning i gällande detaljplan avses ändras för att möjligöra för fler campingplatser och servicehus. Utskottet för samhällsbyggnad lämnade den 2017-11-21 §188 positivs planbesked. Utskottet har uppdragit Plan- och kartavdelningen att ta fram ett samrådsförslag. 

Sidan uppdaterad: 2020-10-28