Förslag till detaljplan för Norra Kärringberget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområdet. Det ska vara varierat, med både villatomter, radhus och flerfamiljshus. Området ska utformas med hållbarhet som ledord.

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade den 2017-07-04 §123 positivs planbesked. Utskottet har uppdragit Plan- och kartavdelningen att ta fram ett samrådsförslag. 

Sidan uppdaterad: 2020-10-28