Förslag till detaljplan för Rosen Västra, Edshult 1:36

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Rosen västra

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder. Fastigheten inrymmer idag parkering och en skateboardanläggning. Fastigheten är belägen öster om södra brofästet.

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade den 2018-10-25 § 135 positivs planbesked. Utskottet har uppdragit Plan- och kartavdelningen att ta fram ett samrådsförslag. 

Sidan uppdaterad: 2020-10-28