Kulturmiljöprogram

Musikskolan, i före detta Tingshuset, Kyrkallén Leksand

Kommunen har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Det omfattar planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar. Planeringen angår alla kommuninvånare, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner.