Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Kulturmiljöprogram

Musikskolan, i före detta Tingshuset, Kyrkallén Leksand

Kommunen har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Det omfattar planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar. Planeringen angår alla kommuninvånare, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner.