Kulturmiljöprogram

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar måndag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt
Blommande rapsfält på fälten mellan Insjöbron och Västannorstjärn.

Tack för alla bidrag i kulturmiljöappen!

Under perioden 1 december 2018 till den 20 januari 2019 har medborgare kunnat lämna bidrag i en kartapp.

Vi har fått in ett 80-tal bidrag som nu till till grund för det fortsatta arbetet. Medborgarna har fått lämna sina bidrag om värdefulla kulturmiljöer via appen för att belysa ett specifikt område eller byggnad. I mars planerar vi att presentera ett axplock av det bidrag vi fått in här på vår webbsida.

Arbetet är ett led i framtagandet av Leksands kommuns nya översiktsplan. 

Förslag som kommer lämnas i appen

De förslag vi fått in på kulturmiljöer kommer utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet med kulturmiljöprogrammet. Arbete med kulturmiljöprogrammet startar med insamlingen av medborgarnas bidrag och fortsätter sedan med inventeringar under 2019. En historisk analys görs genom bland annat litteratur, historiska fotografier och kartor samt studier i fält. Den första etappen av kulturmiljöprogrammet förväntas finnas tillgänglig på vår webbsida i slutet av 2019. Arbetet kommer att fortgå även under 2020. Kulturmiljöprogrammet kommer primärt att användas som ett kunskapsunderlag vid kommunens bygglovgivning samt detaljplanering men det kommer förhoppningsvis även att inspirera många fastighetsägare.

Utredningen utförs av Dalarnas museum på uppdrag av Leksand kommun och i dialog med Länsstyrelsen Dalarna.

Ett kulturmiljöprogram är en riktlinje som ska fungera som stöd vid handläggningen av plan- och bygglovsärenden. Det är ett kunskapsunderlag framtaget för att tydliggöra kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot andra intressen. Genom att i förväg ta ställning till vilka områden som har särskilda värden och vad det är som gör området värdefullt förenklas kulturmiljöfrågan i den dagliga hand­läggningen.

Ett kulturmiljöprogram kan vara en beskrivning av de kulturhistoriska värden som finns hos en byggnad eller en plats. Ett kulturmiljöprogram kan också beskriva miljöns historia, utveckling, nyttjande genom tiden och vilka delar och karaktärsdrag som finns kvar i området idag.

Avsikten är inte att kulturmiljöprogrammet ska vara en "våt filt" över bebygg­elsen, utan snarare att det ska vara ett verktyg för hur kommunen och fastighetsägare ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att skapa oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Sidan uppdaterad: 2019-04-10