Bykrogen, Noret 58:3

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bykrogen är en ovanligt stor, långsmal rödfärgad timmerbyggnad med sadeltak täckt av enkupigt taktegel. Byggnaden är sannolikt hämtad från en by.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Bykrogen, Noret 58:3

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Bykrogen är en ovanligt stor, långsmal rödfärgad timmerbyggnad med sadeltak täckt av enkupigt taktegel. Byggnaden moderniserades sannolikt under 1900-talets senare hälft med bland annat nya tvåluftsfönster utan spörjs på bottenvåningen och nya vindsfönster utan spröjs på ovanvåningen. Byggnadens profilsågade vindskivor tillkom sannolik i samma veva. Byggnaden är placerad på en ljus sockel i betong. Byggnaden är placerad i hörnet mellan Rättviksvägen och Klockaregatan.

Arkitekturstil

Byggnaden är sannolikt hämtad från en by och bär inte några särskilt utmärkande stildrag, förutom dess fönster som är tidstypiska för det sena 1900-talet.

Utmärkande detaljer

Byggnadens påtagliga storlek i förhållande till andra timmerhus. Skarvningar i timret förbyggda med knutlådor syns på flera fasader, på långsidorna är utförande symmetriskt och delar in fasaden i tre partier.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnadens stomme, det enkupiga takteglet.

Värden/var varsam med:

  • Byggnadens befintliga form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Byggnadens befintliga fasad/stomme.
  • Byggnadens befintliga färgsättning, faluröd med vita fönster och fönsteromfattningar.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial.
  • Befintlig fönstersättning.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17