Gräfnings, Lundstäkten 4

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Flerbostadshus i två våningar uppfört på 1960-talet i modernistisk stil. Kännetecknande stildrag är byggnadens form med förskjutna byggnadskroppar.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Gräfnings, Lundstäkten 4

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Flerbostadshus i två våningar med bruten och svagt förskjuten byggnadskropp. I norr finns två flerbostadshus ritade av Jack Hanson, i söder finns korsningen mellan Parkgatan och Rättviksvägen. I nordöst Lång Karls och i sydväst Gamla Apoteket.

Byggnaden är uppförd i tegel som är tunt slammat med vit, så att strukturen på tegelförbanden fortfarande syns. Grunden är i slät betong och gråmålad, med liggande enkla enlufts källarfönster. Byggnadens tak är ett enkelt flackt sadeltak med skorstenar i tegel och röd plåt. Samtliga äldre fönster är nyligen utbytta, men vissa äldre detaljer så som sinuskorrugerade balkongfronter med smidesräcken samt ursprungliga ytterdörrar i teak/betsad furu med sparkplåtar i rostfri stålplåt finns fortfarande kvar.

Arkitekturstil

Modernism, 1960-tal. Kännetecknande stildrag är byggnadens form med förskjutna byggnadskroppar, vilket var vanligt under perioden då byggnaden uppfördes. Byggnadens fönstersättning, och portarna i trä.

Utmärkande detaljer

Byggnadens bevarade äldre balkongfronter och portar i trä.

Byggnadsdelar i ursprungligt eller välbevarat äldre skick

Byggnadens form, fasadkomposition och fönstersättning, skorstenar, ytterdörrar och balkongfronter.

Värden/var varsam med

  • Byggnadens befintliga stomme, volym, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande fasadkomposition och fönstersättning samt balkonger.
  • Befintliga balkongfronter i sinuskorrugerad plåt med smidesräcken.
  • Befintliga ytterdörrar i trä med sparkplåtar i rostfri stålplåt samt sidolufter i samma utformning. Befintliga trycken på ytterdörrar. Befintliga dörromfattningar i blottlagt fasadtegel.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17