Sommarnöjen, Diakonen 3

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Sommarnöjen i kvarteret Diakonen, bild från norr.
Sommarnöjen i kvarteret Diakonen, bild från norr. Fotograf: Kristoffer Ärnbäck, Dalarnas museum

Mitt i kvarteret Diakonen, nordväst om S:t Persgården, finns två sommarnöjen. Det västra bedöms härröra från nationalromantiken under det tidiga 1900-talet medan det östra har detaljer som är tidstypiska för tiden kring 1900-talets mitt.

Byggnadsnamn och fastighetsbeteckning: Sommarnöjen, Diakonen 3

Riksintresse för kulturmiljövården: W K 29 46 Leksands-Noret (tätortsmiljö).

Placering och översiktlig beskrivning

Mitt i kvarteret Diakonen, nordväst om S:t Persgården, finns två sommarnöjen. Den västligaste av dessa har en välbevarad nationalromantisk karaktär, och är sannolikt ombyggd från en äldre ekonomibyggnad. Fasaden utgörs av en blottlagd faluröd timmerstomme med vita knutbrädor. Byggnaden har blyspröjsade fönster med vita foder, och en framträdande balkong/inbyggd trappa i väster. Taket täcks av tvåkupigt taktegel, och på det norra takfallet finns en mäktig kronskorsten. Den andra byggnaden bär en karaktär mer typisk för tiden kring 1900-talets mitt och är inklädd i faluröd liggande fasspontad panel samt locklistpanel (olika på olika fasader). Fönstren är tvåluftsfönster utan spröjs med vita foder. Även byggnadens knutbrädor är vita. Mot norr finns en inbyggd trappa med profilsågade detaljer. Väggen bakom trappan är målad mörkgrön. Byggnadens sadeltak täcks av tvåkupigt taktegel och längst upp finns en enkel skorsten med lätt utkragning.

Miljö och omgivning

På en grusparkering norr om byggnaderna finns en karaktäristisk ljusgrön ljuslykta med klotglas sannolikt från tiden kring 1900-talets mitt. Lyktan är karaktäristisk och av ett slag som idag är ovanligt.

Arkitekturstil

Nationalromantik och modernism. Trapporna, kronskorstenen, de blyspröjsade fönstren är typiska för det tidiga 1900-talets nationalromantik i Leksand. Det var även under denna period som liknande hus först i högre utsträckning började förekomma. På det andra huset är detaljer så som fönster och skorsten tidstypiska för tiden kring 1900-talets mitt, varför byggnaden bedöms vara yngre.

Utmärkande detaljer och byggnadsdelar i välbevarat äldre skick

Kronskorsten, inbyggda trappor med profilsågade detaljer, blyspröjsade fönster. 

Värden/var varsam med

  • Byggnadernas befintliga stomme, form, byggnadshöjd, takform och takvinkel.
  • Befintlig utformning beträffande takmaterial. Befintliga skorstenar.
  • Byggnadernas befintliga fasadutformning och färgsättning.
  • Befintliga äldre blyspröjsade fönster. Befintlig utformning beträffande övriga fönster.
  • Befintliga äldre dörrar.
  • Befintliga inbyggda trappor med tillhörande farstukvistar, och profilsågade detaljer i trä på trappor och farstukvistar.

Sidan uppdaterad: 2020-01-17