Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Områdesbestämmelser

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar torsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt
Heden

I Leksands kommun finns ett antal områden med riksintressant kulturmiljö. I samband med byggnation i dessa områden måste man följa särskilt framtagna områdesbestämmelser.

Syftet med områdesbestämmelserna är att reglera bygg-, rivnings- och marklovplikt samt placering, utformning och utförande av bebyggelse för att värna om den riksintressanta kulturmiljön.

I dokumentet Att bygga nytt i värdefull kulturmiljö kan du läsa mer om kulturmiljövård, det unika bebyggelsemönstret och byggnadstraditionen, men också om hur man ska gå tillväga vid nybyggnation i dessa områden.

Åtta olika områdesbestämmelser

I Leksands kommun finns områdesbestämmelser för åtta olika områden, bland annat pärlbandet av byar i östra Leksand. 

Sidan uppdaterad: 2019-03-20