Samhällsplanering

Flygbild över del av Insjön. Tunstaområdet

Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Leksand till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här finner du information om hur vi arbetar med detaljplanering och våra byggprojekt.