Förslag till detaljplan för terminal- och logistikverksamhet, Holen 4:16 m.fl.

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förslag till detaljplan för terminal- och logistikverksamhet, Holen 4:16 m.fl.

Syftet med detaljplanen

Planens syfte är möjliggöra terminal- och logistikverksamhet samt lagringsytor i anslutning till befintlig verksamhet. Detaljplaneförslaget är under framtagande.

Aktuellt område

Planområdet är beläget i nordöstra delen av tätorten Insjön i direkt anslutning till sjön Insjön.

Kommunala beslut

Positvt planbesked lämnades av Utskottet för samhällsbyggnad den 2021-01-21 § 16. 
Inom planbeskedets giltighetstid, två år, ska ett samrådsförslag presenteras. 

 

Sidan uppdaterad: 2022-09-09