Förslag till detaljplan för Djura Skola

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förslag till detaljplan för bostäder och kontor. Djura 57:3

Syftet med detaljplanen

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av lägenheter och kontor i nuvarande Djura skolbyggnad.

Aktuellt område

Planområdet är beläget i de centrala delarna av tätorten Djura.

Kommunala beslut

Positivt planbesked lämnades av Samhällsbyggnadsutskottet 2022-02-17 § 24. Inom planbeskedets giltighetstid, två år, ska ett samrådsförslag presenteras.

Sidan uppdaterad: 2022-09-20